ஹோட்டலெக்ஸ் ஷாங்காய் 2023

2023-05-23

2023 Hotelex ஷாங்காய் கண்காட்சி தேசிய கண்காட்சி மற்றும் மாநாட்டு மையத்தில் (Shanghai.Hongqiao) 2023.5.29 முதல் 2023.6.1 வரை நடைபெறும். எங்கள் சாவடியைப் பார்வையிட Sunnex உங்களை அழைக்கிறது: HALL 5.2H30. சீனாவில் பல சிறந்த ஹோட்டல் பொருட்கள் உற்பத்தியாளர்கள் தோன்றுவார்கள், நீங்கள் ஹோட்டல் பொருட்களை வாங்க வேண்டும் என்றால், நீங்கள் Hotelex Shanghai கண்காட்சியை தவறவிடக்கூடாது.