சன்னெக்ஸ் இரட்டை அடுக்கு GALSS கோப்பை

2022-07-28

Sunnex எப்போதும் ஹோட்டல்கள் மற்றும் உணவகங்களுக்கான புதிய தயாரிப்புகளை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது - இரட்டை அடுக்கு கண்ணாடி கோப்பை. அவை ஒரு வருடத்தில் ஒவ்வொரு பருவத்திற்கும் ஏற்றது மற்றும் பயன்படுத்த பாதுகாப்பானது.