உணவு காட்சி அமைப்பு

2022-07-29

உணவு காட்சி அமைப்பு & துருப்பிடிக்காத எஃகு இரட்டை சுவர் சாலட் கிண்ணங்கள்


  • கறை பூச்சு
  • இரண்டு அளவுகள் கிடைக்கும்
  • சாலட்டை கலந்து பரிமாறுவதற்கு
  • சாலட்டை குளிர்ச்சியாக வைத்திருங்கள்