சன்னெக்ஸின் சீன புத்தாண்டு விருந்து 2021

2021-02-01

சன்னெக்ஸுடன் சீனப் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!

ஜனவரி 30, 2020 அன்று, சன்னெக்ஸ் அலுவலகம் ஷென்சென் அலுவலகத்தில் ஒரு பஃபே விருந்து பெறுகிறது.
எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் நீங்கள் விரும்பும் அனைவருக்கும் புத்தாண்டு பல நல்ல விஷயங்களையும், பணக்கார ஆசீர்வாதங்களையும் கொண்டு வரட்டும்!